Tuesday, June 01, 2010

A 2010. évi K+F és Innovációs Forrástérkép

A dokumentum (melynek tartalma alább tekinthető át) a címsorra kattintva tölthető le.
1. A forrástérkép tartalma 5
2. A kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiai prioritások 5
3. A kutatás-fejlesztést és innovációt támogató
programok rövid bemutatása 7
4. Speciális programok bemutatása 10
4.1. Pólus program 10
4.2 Új Magyarország Kockázati Tôke Program 13
5. A hazai és az európai uniós forrásokból
társfi nanszírozott támogatási programok 14
5.1. Vállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységének ösztönzése 14
5.2. Nemzetközileg versenyképes tudományos
és innovációs kapacitások kialakítása 18
5.3. Tudásalapú társadalom fejlesztése 20
5.4. Európai Uniós és nemzetközi kapcsolatok erôsítése 24
5.5. Regionális kutatás-fejlesztési és innovációs
programok bemutatása 35
6. Forráskezelô szervezetek 39

No comments: