Sunday, February 19, 2012

6. CIPICT-PSP felhívás Brüsszelben. Határidő: 2012 május

Jiri Hiess a CAGI elnöke  figyelemfelhívása nyomán íme a link a február 2-i brüsszeli CIP ICT-PSP infónapon bejelentett pályázati lehetőségről. Ez várhatóan szóba kerül a LAPSI találkozón is, tekintve, hogy a felhívás támogatja az idén lezáruló LAPSI projekt témakörét. 
A link:  http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm
Marco Marsella, az DG InfSo E6 részleg helyettes vezetőjének előadásanyaga itt tölthető le.
További információ: a holnapi prágai infonapon, vagy Luxemburgban február 29-én.
Honlap: http://ec.europa.eu/econtentplus
A "Digitális tartalom, nyílt adatok és kreatívitás" (2. témakörnek) három célkitűzése van:
2.1 European és kreatívitás
2.2 Nyílt adatok és nyílt hozzáférés a tartalomhoz
2.3 eLearning
Theme 2: Digital Content, open data and creativity

Marco Marsella, Deputy Head of Unit, INFSO E6
  


No comments: