Wednesday, June 20, 2012

Agrárinformatikai pályázat és publikálás

Tagszervezeti képviselőnk, Dr.Herdon Miklós MAGISZ elnök jóvoltából adjuk közre a Hírlevelet:                                                                                                                                                
"MAGISZ Hírlevél (2012/06)
--------------------------
Figyelem utolsó felhívás!
A Magyar Agrárinformatikai Szövetség (MAGISZ) pályázatot hirdet
az agrárinformatika elméleti és gyakorlati kérdéseit magas szinten
feldolgozó a 2010/2011, 2011/2012 tanévekben elkészített
(A) diplomamunkákra és szakdolgozatokra, (B) TDK dolgozatokra
illetve (C) Ph.D értekezésekre.
A korábbi években ugyanabban a témakörben pályázatot benyújtó ismételten nem pályázhat.
A beadott pályaművek díjazására a MAGISZ elnöksége által felkért díjbizottság tesz javaslatot.
Meghosszabított beadási határidő : 2012. június 25.
A pályázati lap letölthető az információs portálról
http://tamop.magisz.org/dokumentumtar/Diplomadolg-felhiv-2012.pdf
-------------------------
FELHÍVÁS Folyóiratba való publikálásra
Agrárinformatika / Journal of Agricultural Informatics folyóiratba szánt cikkeket
folyamatosan lehet küldeni.
A folyóirat számai a következő linken érhetők el:
http://journal.magisz.org/index.php/jai/index"

No comments: