Wednesday, March 06, 2013

Előadásfelkérések a Magyar Urbanisztikai Társaság nagygyűlésére

Mai postánkból: partner tagszervezetünk a MUT felhívása:
Jobb lett a településeknek az elmúlt évek változásai nyomán? Elismertebbek ma az urbanisták? Hogyan alakul az országos területpolitika 2014-től? Bővül-e a megyék eszköztára? Milyen partnerségek szükségesek és lehetségesek a nagyvárosi térségekben? Összefog-e végre a közhatalom a polgáraival a településfejlesztésben?

Ezen kérdésekre keressük a választ a Magyar Urbanisztikai Társaság éves nagykonferenciáján 2013. április 18-19. között, Mosonmagyaróváron. A MIBŐL ÉLÜNK JÖVŐRE? főtéma a Változás és alkalmazkodás az urbanisztikában tematikát dolgozza fel négy szekcióban. 

Előadók jelentkezését várjuk a konferencia szekcióiba!

A városi paradigma változása a városi szerepről való gondolkodásunk alakulását tűzi zászlajára, míg a A város és környéke kis, közép- és nagyvárosaink a térségi szerepét elemzi. A megye új szerepkörei a megye és a városhálózat összefüggéseit bontja ki, a Gazdaság és gazdálkodás a térségi szint gazdasági fejlesztésének lehetőségeit keresi.
A szekciók témaleírásait és a konferenciával kapcsolatos információk awww.mut.hu oldalon olvashatók.
Az előadók jelentkezését az ELŐADÓI JELENTKEZÉSI LAPkitöltésével és visszaküldésével március 22-ig várjuk a mut@mut.hue-mail címre!


A konferencia időpontja: 2013. április 18-19.
A konferencia és az előadások helyszíne: 
Nyugat-Magyarországi Egyetem PHARE Épület
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2"

No comments: