Sunday, March 03, 2013

Országos Informatikai Programiroda pályázati felhívása

Mai postánkból.
"Pályázati felhívás!
/Kivonat!…Részletes pályázati kiírás a www.oip.hu oldalon érhető el!/
Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet
„Informatika a köz szolgálatában 2013” címmel.

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére komplett számítógépes szolgáltatási csomagok segítségével, illetve segíteni a meglévő, elavult gépek korszerűbbre váltását.

Továbbá a WIFI (vezeték nélküli hálózat) csomag választásával lehetővé tehetik a HOTSPOT-ként való működést, mely Internet-hozzáférési lehetőséget teremt a mobil eszközökkel – notebook, netbook, PDA, arra alkalmas mobiltelefon – rendelkezők számára. (A WIFI csomagot valamely számítógépes szolgáltatási csomag mellé lehet választani és internetmegosztásra csak meglévő Internet-kapcsolat esetén alkalmas.)

Pályázati keret: Az itt közölt tartalommal és árszínvonalon mindössze 600 db számítógépet magába foglaló számítógépes szolgáltatáscsomag áll rendelkezésre, melyből az alábbi feltételekkel lehet pályázni.

A nyertes pályázó által fizetendő összeg: A választott számítógépes szolgáltatási csomagnak megfelelően, a pályázat táblázatos részeiben olvashatóak a konkrét összegek.

A pályázati csomag felhasználása: Az informatikai csomagok egyaránt felhasználhatóak irodai adminisztrációs, ügyfélszolgálati feladatokra, de akár az intézmények szolgáltatásait igénybevevők használatára is beállíthatóak (például teleházban, oktatási célra, stb.)

A pályázók köre: Bármely, a köz szolgálatában álló, elsősorban nem profitorientált szervezet/intézmény pályázhat. A teljesség igénye nélkül:
  1. Civil és/vagy jótékonysági vagy egyházi szervezetek (alapítvány, egyesület, köztestület, közhasznú kft, stb.), vagy
  2. az 1. pontban írt szervezetek által fenntartott intézmények (a fenti szervezetek által fenntartott bármely intézmény)
  3. Oktatási intézmények, vagy az azt fenntartó, támogató szervezet tekintet nélkül működési formájára
  4. Egészségügyi intézmények (kórház, háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő, stb.)
  5. Települési, megyei önkormányzatok, kistérségi társulások, illetve az általuk fenntartott intézmények
Pályázatot települési önkormányzattól és/vagy polgármesteri hivataltól kizárólag abban az eseten áll módunkban elfogadni, amennyiben a pályázatot a (kör)jegyző és/vagy polgármester aláírásával és hivatalos bélyegzőjével ellátva küldik meg. Költségvetési szervek és egyéb más, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó szervezet részéről a pályázat benyújtása egyben azt is jelenti, hogy a szervezet kifejezetten úgy nyilatkozik, miszerint a pályázatban szereplő eszközbeszerzés és minden hozzá kapcsolódó szolgáltatás tekintetében nem köteles a kötelező közbeszerzés lefolytatására.

A megpályázható csomagok általános informatikai tartalma:
Márkás asztali számítógépek kétmagos processzorral, jogtiszta szoftverekkel. A pályázaton márkás, használt, felújított számítógépekből álló 4 illetve 8 gépes csomagokra, valamint egygépes szolgáltatáscsomagra (tehát egyetlen gépet tartalmazó csomagra is) lehet jelentkezni. Lehetőség van több csomag egyidejű megpályázására is.
A felújítási szolgáltatás magában foglalja a gépek átvizsgálását, egységesítését, külső-belső takarítását, a fődarabok tesztelését is. Minden csomag alkalmas az Internet-használaton túl a hagyományos irodai, oktatási és egyéb általános számítógépes feladatok elvégzésére (például szövegszerkesztés, táblázatkezelés).
Valamennyi csomagunkhoz hasonló szoftvercsomag tartozik: az operációs rendszer jogtiszta Microsoft Windows 7 Home Premium operációs rendszer (előtelepítve, beállítva, de igényelhető 32 vagy 64 bites Windows7 Professional rendszerrel is) Egy Microsoft Windows 7 operációs rendszer-szoftver értéke önmagában is 27-40.000. Ft körüli. Továbbá a Libre Office magyar nyelvű, Microsoft Office kompatibilis irodai programcsomag is telepítésre kerül, mely a szövegszerkesztő és táblázatkezelő funkción túl rendelkezik egyebek közt bemutató készítő funkciókkal is (opcionálisan igényelhető Microsoft Office 2007 Basic irodai csomaggal is).

A számítógépes szolgáltatás-csomagok a következőket tartalmazzák:
Hardver:
HP, Fujitsu-Siemens, NEC, Dell, vagy hasonló márkájú számítógép (használt, felújított márkagépek).
Az alap számítógépes szolgáltatáscsomag esetén kétmagos (Dualcore, Athlon64X2, stb) processzor, 1GB DDR2 memória, 80 GB adattároló, DVD olvasó található a gépekben.
bővített számítógépes szolgáltatáscsomag esetén két magos processzor (Core2Duo), 2GB DDR2 memória, 160 GB (vagy nagyobb) adattároló, DVD olvasó található a gépekben.
Minden számítógép új billentyűzettel és egérrel kerül átadásra, a csomagoknak megfelelő 4 illetve 8 darabos összeállításban.

(A képek illusztrációk)
Szoftver:
Mindkét csomagtípus gépei alapesetben Microsoft Windows 7 Home Premium operációs rendszerrel telepítettek. Külön opcióként igényelhetőek a gépek Windows7 Professional (32 vagy 64 bit, alapértelmezett a 32 bit) operációs rendszerrel is. Beállításra kerül rajtuk továbbá a Libre Office irodai programcsomag, illetve külön igényelhető Microsoft Office 2007 Basic irodai csomag is. A Windows-hoz a jogtisztaságot igazoló dokumentumokon felül telepítő lemez is tartozik.
Szolgáltatások:
A szolgáltatáscsomag gerincét a szolgáltatások alkotják, mint az egy éves háztól házig garanciaés az extra 2 éves assistance szolgáltatás (további részletek a teljes pályázati kiírásban awww.oip.hu oldalon).

A pályázati csomagok monitort nem tartalmaznak, mert gyakorta rendelkeznek az intézmények monitorokkal, csak a gépeket kívánják jobbra cserélni, azonban külön rendelhető a kiegészítők választásával TFT /lap/ monitor.Számítógépes szolgáltatási csomagokért fizetendő bruttó összegek*
Leírás
4 gépes csomag
8 gépes csomag
A pályázó által fizetendő összeg alap csomag esetén:két magos proc., 1 GB memória (Bruttó, fizetendő összeg!)
179.000. Ft
353.000. Ft
További csomagok és kiegészítő lehetőségek a részletes pályázati kiírás-ban olvashatóak a www.oip.hu oldalon.
Kiegészítők: A korábbi pályázatok tapasztalata alapján az Országos Informatikai Programiroda – partnerein keresztül – segíti a beszerzését a számítógépes szolgáltatáscsomagokban nem szereplő eszközöknek is, mint például monitor, DVD író, „chat-pack”, stb.

Részletes pályázati kiírás: Részletes információk és a pályázat benyújtásának lehetőségei megtalálhatóak a www.oip.huoldalon. (A részletes pályázati kiírás internet hiányában lekérhető telefaxon, vagy postai úton is!)

Műszaki információ: Technikai jellegű kérdéseivel (gépek műszaki paraméterei, stb.) a 70 / 310-2981-es mobil számon a hét minden napján 9 órától 17 óráig fordulhat kollegáinkhoz.

A pályázat benyújtásának formája: A pályázatra a pályázati e-adatlap hiánytalan kitöltésével (mely elérhető awww.oip.hu oldalról), és egy legfeljebb 2 oldal terjedelmű intézményi ismertetőt mellékelve lehet jelentkezni, melynek utolsó bekezdésében meg kell jelölni a számítógépek felhasználásának módját is. Továbbá a kitöltött és aláírt adatlapot egy példányban, postai úton is szükséges eljuttatni a beküldési címre.

Benyújtási határidő: A pályázatok beadása 2013. április 9-ig folyamatos. A pályázat két (’A’ és ’B’) szakaszra osztott.Az ’A’ szakaszban a 2013. március 19. kedd 18:00 óráig az elektronikus rendszerbe hiánytalanul bekerült pályázatok vesznek részt. A második, ’B’ szakasz bírálatán a 2013. március 19. 18 óra és április 9-én (kedd) 24 óra között az elektronikus pályázati rendszerbe hiánytalanul feltöltött pályázatok vehetnek részt, továbbá az ’A’ szakasz alatt benyújtott, de ott eredménytelenül szerepelt pályázatok ismételten részt vesznek a ’B’ szakasz bírálatán is.

A pályázat benyújtásának végső határideje 2013. április 9.

A nyertesek értesítése: A pályázók az elbírálást követően 3 munkanapon belül elektronikus vagy telefonos értesítést kapnak. Az informatikai csomagokat a nyertes pályázók a helyszínre szállítva és összeszerelve, beüzemelve a pályázat végső határidejétől számított legfeljebb 60 munkanapon belül megkapják (az egy darab különálló gépet tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok csak házhozszállításra kerülnek, összekötés-beüzemelés nélkül).

A kiszállítások kezdete: A konkrét egyeztetések a nyertes pályázókkal a bírálatot követő napokban megkezdődhetnek, és várhatóan 2013. március 25-től a gépek kiszállítása is megkezdődik.

Az elbírálás szempontjai: Az elbírálásnál elsősorban azt veszik figyelembe, hogy mennyi embernek válik hasznára a géppark, így előnyt jelent, ha olyan feladatot végeznek a gépekkel, amely sok ember számára hasznos, kiemelten pl.: a közösségi terekben használva, vagy könyvtárban, teleházban, tanteremben, stb. Előnyt élveznek továbbá a nagyobb fejlesztések, ahol több csomag egyidejű megpályázásával nagyobb horderejű fejlesztést hajtanak végre. Szükséges ezért a pályázat szöveges részében meghatározni azt a kört, amely számára hasznos és fontos a leendő gépek működése. Ennek elmulasztása nem kizáró ok, azonban hátrányt jelenthet a bírálatnál. Természetesen hagyományos irodai feladatok elvégzésére is be lehet nyújtani a pályázatot, hiszen legutóbbi pályázatunkon is szinte minden pályázónak tudtunk segíteni. A NON-PROFIT szervezetek pályázatai előnyt élveznek a profitorientáltakéval szemben.
A bírálatot a programfelelős és az általa kijelölt pályázati kapcsolattartó(k) közösen végzik a fenti formai és tartalmi szempontok alapján.

További információ az Országos Informatikai Programiroda információs vonalán kérhető: 06-70 / 310 29 81"

No comments: